Bạn cần hỗ trợ: 0981598298

0 Sản phẩm Xem giỏ hàng
 • STS 01-83%

  STS 01

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 2221
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 1.287.342 USD
  Giá bán: 222.973 USD
  Tiết kiệm: 1.064.369 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 02-32%

  STS 02

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 3321
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 3.227.342 USD
  Giá bán: 2.222.973 USD
  Tiết kiệm: 1.004.369 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 03-35%

  STS 03

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 3422
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 342.234 USD
  Giá bán: 222.973 USD
  Tiết kiệm: 119.261 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 04-94%

  STS 04

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 432
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 3.233.332 USD
  Giá bán: 222.973 USD
  Tiết kiệm: 3.010.359 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 05-5%

  STS 05

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 423
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 232.343 USD
  Giá bán: 222.973 USD
  Tiết kiệm: 9.370 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 06

  STS 06

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 42434
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 222.973 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 07-49%

  STS 07

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 2221
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 434.342 USD
  Giá bán: 222.973 USD
  Tiết kiệm: 211.369 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 08-91%

  STS 08

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 342
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 453.234 USD
  Giá bán: 43.234 USD
  Tiết kiệm: 410.000 USD
  Đặt muaChi tiết
 • STS 08-91%

  STS 08

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 342
  Số lượng: 23
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 453.234 USD
  Giá bán: 43.234 USD
  Tiết kiệm: 410.000 USD
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • NKC 01-1%

  NKC 01

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 22972
  Số lượng: 1234
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 19.998 usd
  Giá bán: 19.920 usd
  Tiết kiệm: 78 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 02-20%

  NKC 02

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1092
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 40.009 usd
  Giá bán: 32.092 usd
  Tiết kiệm: 7.917 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 03-89%

  NKC 03

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 10922
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 40.009 usd
  Giá bán: 4.432 usd
  Tiết kiệm: 35.577 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 05-38%

  NKC 05

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 22223
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 53.234 usd
  Giá bán: 33.323 usd
  Tiết kiệm: 19.911 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 06-65%

  NKC 06

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 221d
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 34.234 usd
  Giá bán: 12.112 usd
  Tiết kiệm: 22.122 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 07-26%

  NKC 07

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 4432
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 433.009 usd
  Giá bán: 322.092 usd
  Tiết kiệm: 110.917 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 08-91%

  NKC 08

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 7623
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 33.562 usd
  Giá bán: 3.323 usd
  Tiết kiệm: 30.239 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 09-91%

  NKC 09

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 7623
  Mô tả ngắn:

  đây là chiếc nhẫn kim cương

  Nội dung tóm tắt:

  chiếc nhẫn kim cương được nhiều người thích và mua dùng

  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020

  đây là chiếc nhẫn kim cương

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 33.562 usd
  Giá bán: 3.323 usd
  Tiết kiệm: 30.239 usd
  Đặt muaChi tiết
 • NKC 10-91%

  NKC 10

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 7623
  Số lượng: 343
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 33.562 usd
  Giá bán: 3.323 usd
  Tiết kiệm: 30.239 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • BT 01

  BT 01

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 222123
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 22.182 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 02

  BT 02

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 222123
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 22.992 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 03

  BT 03

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 222123
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 22.182 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 03

  BT 03

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 222123
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 22.182 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 04

  BT 04

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 222123
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 44.321 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 05

  BT 05

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 222123
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 32.244 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 06

  BT 06

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 3321
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 23.242 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 06

  BT 06

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 3321
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 23.242 usd
  Đặt muaChi tiết
 • BT 07-76%

  BT 07

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 23134
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 54.398 usd
  Giá bán: 13.324 usd
  Tiết kiệm: 41.074 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • LC 01

  LC 01

  Hãng sản xuất: Bắc Mĩ
  Mã sản phẩm: 1283
  Số lượng: 123
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 2.198 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LC 02

  LC 02

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 2.219 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LC 03

  LC 03

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 2.233 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LC 04

  LC 04

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 11.112 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LC 04

  LC 04

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 11.112 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LC 05--270%

  LC 05

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 11.982 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • LC 06--86%

  LC 06

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 11.982 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • LC 07

  LC 07

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 2.219 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LC 08--85%

  LC 08

  Hãng sản xuất: Đài Loan
  Mã sản phẩm: 9983
  Số lượng: 128
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 11.982 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • LT 02-75%

  LT 02

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 88.734 usd
  Giá bán: 22.718 usd
  Tiết kiệm: 66.016 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 03-76%

  LT 03

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 88.734 usd
  Giá bán: 21.998 usd
  Tiết kiệm: 66.736 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 04-78%

  LT 04

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 88.734 usd
  Giá bán: 20.112 usd
  Tiết kiệm: 68.622 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 05-7%

  LT 05

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 34.234 usd
  Giá bán: 32.133 usd
  Tiết kiệm: 2.101 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 06-72%

  LT 06

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Nội dung khuyến mãi: khuyến mãi nhận ngày 20/11
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 343.434 usd
  Giá bán: 98.222 usd
  Tiết kiệm: 245.212 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 06-72%

  LT 06

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Nội dung khuyến mãi: khuyến mãi nhận ngày 20/11
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 343.434 usd
  Giá bán: 98.222 usd
  Tiết kiệm: 245.212 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 06-71%

  LT 06

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Nội dung khuyến mãi: khuyến mãi nhận ngày 20/11
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 333.442 usd
  Giá bán: 98.222 usd
  Tiết kiệm: 235.220 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 07-76%

  LT 07

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 88.734 usd
  Giá bán: 22.142 usd
  Tiết kiệm: 66.592 usd
  Đặt muaChi tiết
 • LT 07-76%

  LT 07

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 11287
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 88.734 usd
  Giá bán: 22.142 usd
  Tiết kiệm: 66.592 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • VC 01-88%

  VC 01

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 12.220 usd
  Tiết kiệm: 87.878 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 02-89%

  VC 02

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 12.002 usd
  Tiết kiệm: 88.096 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 03-90%

  VC 03

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 11.000 usd
  Tiết kiệm: 89.098 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 04-100%

  VC 04

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 453.453 usd
  Giá bán: 2.211 usd
  Tiết kiệm: 451.242 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 04-98%

  VC 04

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 2.211 usd
  Tiết kiệm: 97.887 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 05-98%

  VC 05

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 2.212 usd
  Tiết kiệm: 97.886 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 06-98%

  VC 06

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 2.221 usd
  Tiết kiệm: 97.877 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 07-67%

  VC 07

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 100.098 usd
  Giá bán: 33.323 usd
  Tiết kiệm: 66.775 usd
  Đặt muaChi tiết
 • VC 07

  VC 07

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1109
  Số lượng: 12
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 33.323 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • ND 02--139%

  ND 02

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 03--153%

  ND 03

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 03--153%

  ND 03

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 04--71%

  ND 04

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 05--139%

  ND 05

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 06

  ND 06

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 3.212 usd
  Đặt muaChi tiết
 • ND 07--172%

  ND 07

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 08--81%

  ND 08

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • ND 08--81%

  ND 08

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1129
  Số lượng: 124
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 1.222 usd
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • Nhẫn NV1-95%

  Nhẫn NV1

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 188722
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 49.982 usd
  Giá bán: 2.981 usd
  Tiết kiệm: 47.001 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV2

  Nhẫn NV2

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 18871
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: 2.109 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV3-100%

  Nhẫn NV3

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1823
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 323.234 usd
  Giá bán: 1.982 usd
  Tiết kiệm: 321.252 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV4-90%

  Nhẫn NV4

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1887
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 10.000 usd
  Giá bán: 1.000 usd
  Tiết kiệm: 9.000 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV4-91%

  Nhẫn NV4

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1887
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 4.534 usd
  Giá bán: 422 usd
  Tiết kiệm: 4.112 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV6-81%

  Nhẫn NV6

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 1821
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 9.998 usd
  Giá bán: 1.982 usd
  Tiết kiệm: 8.016 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV7-76%

  Nhẫn NV7

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 2223
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 8.887 usd
  Giá bán: 2.218 usd
  Tiết kiệm: 6.669 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV7-76%

  Nhẫn NV7

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 2223
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 8.887 usd
  Giá bán: 2.218 usd
  Tiết kiệm: 6.669 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Nhẫn NV8-100%

  Nhẫn NV8

  Hãng sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: 18872
  Số lượng: 110
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/03/2020
  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 342.344 usd
  Giá bán: 3.309 usd
  Tiết kiệm: 339.035 usd
  Đặt muaChi tiết
 • Thông tin chi tiết

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị trên 1 triệu

Giao hàng ngay sau khi đặt hàng (áp dụng với Hà Nội & HCM)

Đổi trả trong 7 ngày, thủ tục đơn giản nhanh chóng

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Tin nổi bật

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi : 0981.598.298 hoặc    Hỗ trợ trực tuyến

Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vấn miễn phí

Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Việt Nam